มีเงินเท่ากับมีความสุข by 789bet

มีเงินเท่ากับมีความสุข

เรา 789betting และ 789bet เว็บไซต์ที่จะมาแนะนำด้านการเงินและการลงทุน ที่ทั้งสนุกและมีสาระ ในบทความนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของ มีเงินเท่ากับมีความสุข จริงหรือ เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง และหลายๆคนก็คำนี้เช่นกัน ว่าเงินเงินทำให้เรามีความสุขจริงหรือไม่ โดยความสุขส่วนมากถูกแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ สุขกาย และ สุขใจ

สารบัญ

สุขกาย by 789bet

สุขกาย ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 3 อย่าง คือ ต้องมีเงิน ต้องมีเเวลา และต้องมีสุขภาพที่ดี ถ้าขาดย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าไม่มีใครสุข นี้คือความสุขกายพื้นฐานที่ทำให้เราไปทำในสิ่งที่รักที่ชอบ เช่น ท่องเที่ยวและการลงทุน ดังนั้น เงิน แวลา และสุขภาพ คือปัจจัยพื้นฐานของความสุขกาย

สุขใจ

ถ้าคุณมีทั้ง เงิน เวลา และ สุขภาพ แต่ถ้าคุณคิดไม่เป็นคุณก็ไม่มีใครสุข ถ้าทุกวันคุณคิดแต่เรื่องลบๆอยู่ตลอดเวลา นินทาผู้อื่น คุณจะไม่พบความสุขไม่ว่าคุณจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็ตาม โดยมีวิจัยด้านความสุขที่นานที่สุด ความยาวของงานวิจัยนี้คือ 75 ปี วิจัยนี้กว่าวว่าค้นพบว่ากุญแจสคัญที่นำพาชีวิตไปพบความสุขอับดับ 1 คือ การมีครอบครัว และ เพื่อนที่ดี แต่ถ้ามองมุมกลับกันว่าคุณมีทั้งครอบครัวและเพื่อนที่ดี แต่คุณไม่มีเงินคุณยังจะมีความสุขอยู่ไหม ดังนั้นคุณต้องประสบความสำเร็จทั้ง 2 ทาง สุขกายก็ต้องมี สุขใจก็ต้องมี คนที่สามารถหาเรื่องดีในเรื่องร้านๆได้คือคนที่คิดเป็นคือคนที่มีความสุข ไม่ใช่คนที่มีชีวิตยอดเยี่ยม แต่คือคนที่เจอทั้งเรื่องและไม่ดีและสามารถ คิดเป็น

ทฤษฎีที่โด่งดังเป็นอย่างมาก Maslow’s Hierarchy of Needs ทฤษฎีนี้นักจิตวิทยาชื่อ Abraham Maslow เป็นคนคิดค้นไว้นานมากแล้วได้กล่าวว่า คนเรามีความต้องการอยู่ 5 ระดับ จากล่างสุดไล่ขึ้นไปปิรามิดดังนี้ Physiologicai, Safety, Love/Belonging, Esteem, Self-actualization

ฐานล่างสุดคือปัจจัย 4 คนเราต้องมีบ้าน มีรถ มียา มีเครื่องนุ่มห่ม

ฐานที่สี่ คือ ความมั่นคง หากคุณมีบ้านคุณคงอยากมีบ้านที่อยู่ในที่ๆปลอดภัย

ฐานที่สาม คือ การเข้าสังคม

ฐานที่สอง คือ ความนับถือตนเอง

ฐาน บนสุด คือ สุดสูงสุดของชีวิตซึ่งอต่ละคนไม่เหมือนกัน หากวันนี้ชีวิตคุณไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง หรือ กล่าวอย่างง่ายคือ ความพึงพอใจสูงสุดในชีวิต

สรุป

จากที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงทฤษฎีของ Maslow ทั้ง 5 ข้อคุณสังเกตไม่ว่าไม่มีข้อไหนไม่ใช่เงินเลย มีขั้นไหนไม่ใช้เวลา เริ่มจากขั้นแรก บ้าน เสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เงินทั้งสิ้น ขั้นถัดมาความมั่นคง คุณอยากจะเลือกบ้านให้อยู่ในโซนที่ปลอดภัย คุณจำเป็นต้องใข้เงินเข่นกัน ขั้นการเข้าสังคม Belonging เป็นข้อที่ทำให้เราให้ความสำคัญกับการแต่งรูปเพราะเราแคร์สังคมที่ตะรับรู้ตัวตนของตัวคุณ ถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงคุณเป็นคนที่ไม่มีใครสุข คุณกำลังผูกความสุขของคุณไว้กับสิ่งอื่น ความสุขควรเกิดขึ้นมาจากตัวคุณเอง เงินจะมีผลกับคุณในข้อนี้ก็ค่อเมื่อคุณอนุญาติให้มันมีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั่น ถ้าคนที่คบคุณด้วยวัตถุจึงไม่น่าคบสักเท่าไหร่ ขั้นสุดท้ายคือ ความพึงพอใจสูงสุดใน

บทความเกี่ยวกับการสร้างรายได้