อันตรายจากหนี้นอกระบบ By 789betting

อันตรายจากหนี้นอกระบบ

เรา 789betting และ 789bet เว็บไซต์ด้านการเงินและการลงทุนที่ทั้งสนุกและมีสาระ การสร้างรายได้รูปแบบใหม่ด้วย ลิงค์รับทรัพย์  วันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่อง อันตรายจากหนี้นอกระบบ ซึ่งการเป็นนี้บทนำเปรียบเสมือนการที่คุณตกนรกทั้งเป็น ซึ่งหนี้นอกระบบบางทีนั้นคุณอยากจะกู้หนี้ เป็นจำนวนห้าพันแต่คุณก็ไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งหนี้นอกระบบบางทีก็จะหักจากเงินต้นที่คุณจะได้ แต่คุณจำเป็นต้องจ่ายหนี้ 5,000 เต็มจำนวน

สารบัญ

ลิงค์รับทรัพย์

การสร้างรายได้รูปแบบใหม่ที่เราแนะนำ เพราะเป็นการสร้างรายได้ที่คุณสามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ ที่มีความสะดวกสบาย และเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะการสร้างรายได้ด้วยวิธีนี้เป็นการสร้างรายได้เพียงการแชร์ลิงค์ เพียงแค่คุณแชร์ลิงค์และมีผู้ที่จะสนใจสมัครผ่านลิงค์ของคุณ และเกิดการเล่นหรือเดิมพัน ทุกยอดการเล่นจะแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ของคุณ คุณสามารถสะสม รายได้ตรงนี้ เป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่ง  ที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานหลักคุณได้ และยังสามารถต่อยอด นำผลกำไรจากตรงนี้ ไปลงทุนให้เกิดรายได้เสริมมีช่องทางหนึ่งก็ยังได้

หนี้นอกระบบกับคนไทย

ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาลัยหอการค้าไทย พบว่า ข้อมูลปี 2560 ค้นพบว่าคนไทย สิบล้านครัวเรือน เป็นหนี้สินสูงถึงเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ กลุ่มทุนที่เป็นหนี้นอกระบบมากที่สุด นั่นคือกลุ่มอาชีพเกษตรกร ผู้ประกอบการการทำธุรกิจ และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งนะคือร้อยละสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั้นของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ มีปัญหาในการชำระหนี้คืนถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากข้อมูลระบุเพิ่มเติมอีกว่าเหตุผลที่ไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เหตุผลมาจากเพราะสัญญากู้ที่ไม่เป็นธรรมหรือดอกเบี้ยแพงเกินกฎหมายกำหนด จนกระทั่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ถูกข่มขู่คุกคาม และมีการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ ซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้ หรืออยากจะกู้หนี้นอกระบบนั้นเรามีทางออก

ทางออกจากหนี้นอกระบบ

การใช้หนี้ การหาเงินมาใช้หนี้ในที่นี้อาจจะหมายถึงการที่คุณ ทำงานเพิ่มหรือทำงานพิเศษ หรือแม้กระทั่งการที่คุณหยิบยื่นคนที่เรารู้จัก เพื่อเป็นการชำระหนี้นอกระบบก่อน หรือไม่ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินตนเอง ตั้งแต่การขายเสื้อผ้าจะหมายถึงมอเตอร์ไซค์รถยนต์ หรือแม้แต่กระทั้งที่ดิน ซึ่งการทำลักษณะเช่นนี้ยังดีกว่าการเป็นหนี้นอกระบบ เพราะดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบนั้นเป็นดอกเบี้ยที่สูง แม้การจะสูญเสียทรัพย์สินบางอย่างแต่แลกกับการปลดหนี้นอกระบบนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ยิ่งคุณสามารถตัดนี้ได้เร็วคุณก็จะสามารถตั้งตัวได้เร็วขึ้น  และหาได้ไม่ได้เร็วเท่านั้น เพราะการที่ปล่อยให้หนี้นอกระบบยังอยู่นั้น หนี้นอกระบบจะทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสามารถ หาเงินมาชำระหนี้ได้

และอีกข้อแนะนำนึงที่เราอยากจะแนะนำนะคือ เปลี่ยนแปลงหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบ ด้วยการไปพูดคุยกับสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆนั้น มีนโยบาย ในเรื่อง เหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งการทำลักษณะเหล่านี้ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบที่คุณสามารถชำระผ่อนไหว และถูกกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครอง และวิธีสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนำนั่นก็คือการหาคนกลางมาไกล่เกลี่ย ซึ่งคนกลางที่จะมาไกล่เกลี่ยหนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมืออาชีพพอ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน สายด่วน 1157

สรุป อันตรายจากหนี้นอกระบบ

การเป็นหนี้นอกระบบนั้น เหมือนกันที่คุณตกนรกทั้งเป็น พอดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบนั้นจะทบต้นทบดอกจนคุณไม่สามารถจ่ายไหว และจะข้อมูล ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า คนไทยสิบล้านครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแบ่งไปหลากหลายอาชีพ และมีถึงยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด  นั้นมาจากสาเหตุที่ว่า สัญญาหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เราจึงอยากจะแนะนำวิธีการ จัดการเรื่องนี้ แล้วข้อที่หนึ่งการใช้นี้คุณจำเป็นต้องหาเงินมาใช้หนี้นอกระบบให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการตัด เงินดอก เหลือเงินดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

อ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุน